Honorowi Członkowie

 

Dr n. med. Halszka Czapkiewicz-Bruks

Dr n. med. Zdzisław Cibor

Prof. dr hab. med. Antoni Dziatkowiak

Prof. dr hab. med. Otmar Gedliczka

Dr n. med. Antoni Górniak

Prof. dr hab. med. Antoni Jonecko

Prof. dr hab. med. Danuta Karcz

Lek. med. Andrzej Morasiewicz

Dr n. med. Kazimierz Mrozowicz

Lek. med. Henryk Olechnowicz

Dr n. med. Jerzy Podlasek

Prof. dr hab. med. Tadeusz Popiela

Lek. med. Andrzej Ruda

Dr n. med. Stanisław Sobocki

Dr n. med. Grażyna Sokół-Tarka

Dr n. med. Bolesław Stożek

Lek. med. Jacek Wójcik